Algemene voorwaarden

•          Uw hond(en) dient gezond te zijn, prefentief behandeld te worden tegen vlooien en   teken en dient jaarlijks getitert of ingeënt te worden tegen rabies, cocktail en kennelhoest.

•          Uw hond(en) moet een degelijke halsband of tuig dragen (geen slipketting)

•          Uw hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen

•          Loopse teven mogen helaas niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden en is op basis van beschikbaarheid.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

•          U heeft een WA-verzekering en uw hond(en) is daar in opgenomen. U als eigenaar bent ten alle tijden aansprakelijk voor uw hond.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s is niet aan te merken als bezitter van de hond(en) en is ook niet aansprakelijk voor eventueel verlies van uw hond.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.

•          Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Hondenuitlaatservice Juul’s ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond(en).

•          Hondenuitlaatservice Juul’s is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

•          Betaling dient uiterlijk op de 1e van de nieuwe maand voldaan te zijn. Zonder betaling word(en) de hond(en) helaas niet meegenomen.

•          Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s behoudt zich het recht voor om honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s behoud zich het recht voor om bij extreme weersomstandigheden, calamiteiten, onvoorziene omstandigheden of persoonlijke onmisbaarheid de diensten aan te passen of op te schorten.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

•          Hondenuitlaatservice Juul’s behoudt zich het recht voor de tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

•          De eigenaar heeft ten allen tijden het recht om op te zeggen. Reeds betaalde ritten worden niet terugbetaald. Hondenuitlaatservice Juul’s behoud het recht om ten allen tijden het recht om op te zeggen.

Plichten

•          De hond(en) wordt rond afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice Juul’s.

•          Uw hond(en) krijgt een label met telefoonnummer van Juul’s hondenuitlaatservice aan de halsband of tuig.

•          De roedelwandeling duurt minimaal een uur. Uitzonderingen bij extreme weersomstandigheden.

•          Uw hond(en) word op een veilige manier vervoerd van en naar het des betreffende uitlaatgebied.